Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

Laatste wijziging op 27 april 2017Algemeen

De bvba Companyweb met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D, ingeschreven in de KBO (RPR Brussel) onder het nummer: 0869.703.978 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de Website: https://www.companyweb.be/

en de Companyweb applicatie (samen aangeduid als de "Platformen").

U kunt ons bereiken via privacy@companyweb.be of op het nummer (+32) (0)2 752 17 60.

Companyweb leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

Deze Privacy & Cookie policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De datum van de meest recente herziening zal op deze pagina verschijnen. Gelieve dan ook steeds deze Privacy & Cookie policy te lezen alvorens uw persoonsgegevens door te geven.

Persoonsgegevens die verzameld worden

Companyweb verzamelt automatisch gegevens aangaande bedrijven, zelfstandigen en vennootschapsbestuurders. Het betreft adresgegevens, mandaten, publicaties in het Belgisch Staatsblad, informatie uit de KBO.
2.1 Companyweb verzamelt enkel gegevens gerelateerd aan professionele activiteiten als zelfstandige of binnen een vennootschap. Wij verzamelen geen andere persoonsgegevens.

2.2 Companyweb verzamelt ook gegevens die u via het gebruik van online formulieren of per e-mail aan ons doorgeeft.

Doeleinden van de verwerking

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om een online databank van bedrijfsgegevens aan te bieden, bestaande uit een verzameling van vooraf reeds publiek beschikbare informatie. Wij gebruiken uw gegevens ook om u te contacteren en om u op de hoogte te houden van de activiteiten en aanbiedingen van Companyweb.

In deze context kunnen wij uw persoonsgegevens beschikbaar maken aan onze betalende klanten en, in beperkte mate, aan gratis gebruikers. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook beschikbaar maken aan dienstverleners waarop wij een beroep doen voor het uitbaten van onze online databank.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Companyweb.

Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan privacy@companyweb.be of per brief aan het adres Leuvensesteenweg 248D, 1800 Vilvoorde, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht van verzet

U kunt uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan privacy@companyweb.be. U kunt u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen of indien Companyweb over een gerechtvaardigd belang beschikt om uw persoonsgegevens te verwerken.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Companyweb heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Platformen te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Companyweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Companyweb houdt u eraan u ervan te verwittigen dat de Platformen links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die Companyweb niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Companyweb. Companyweb is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Companyweb raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

Cookies

8.1 Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Platformen gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Platformen. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Platformen gebruikt en laat ons ook toe onze Platformen te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Platformen zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Platformen te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Platformen is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites en applicaties die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Hieronder vindt u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Voor verdere informatie over ons gebruik van cookies kan u ons contacteren via privacy@companyweb.be.

8.2 Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Platformen onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze Platformen bezoekt.

8.3 Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

8.4 Jouw toestemming

Door onze Platformen te gebruiken, aanvaard u het gebruik van cookies. Om onze Platformen optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Platformen. Lees deze Privacy & Cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen of u mobiele apparaat. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende websites bezoeken: http://www.youronlinechoices.eu/ of http://www.allaboutcookies.org/

8.5 Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om u cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6 Welke cookies gebruiken wij op Companyweb.be?

Gelieve onderstaande tabel te raadplegen voor de verschillende types cookies die wij gebruiken en hoe u deze moet verwijderen.

Type CookieBron en naamDoelVerloopVerwijderen
Strikt noodzakelijkCompanyweb - CCTBOndersteuning van verschillende opslagopties voor sessie dataBij het sluiten van de browser of de applicatieDeze cookie is strikt noodzakelijk om van de Platformen gebruik te kunnen maken. U kunt ze niet blokkeren.
Strikt noodzakelijkCompanyweb - ASPSESSIONIDSCDCCTATOndersteuning van verschillende opslagopties voor sessie dataonbeperktDeze cookie is strikt noodzakelijk om van de Platformen gebruik te kunnen maken. U kunt ze niet blokkeren.
Strikt noodzakelijkCompanyweb - MyLangBijhouden van de taalkeuze2 jaarDeze cookie is strikt noodzakelijk om van de Platformen gebruik te kunnen maken. U kunt ze niet blokkeren.
Performantie en functionele cookieCompanyweb - myPasswordOnthoudt een password dat werd gehashed1 jaarZie hierboven
Performantie en functionele cookieCompanyweb - myLoginOnthoudt de log-in van een gebruiker1 jaarZie hierboven
AnalyticsGoogle - G_ENABLED_IDPSAnalyse van het gebruik van de PlatformenBij het sluiten van de browser of de applicatiehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
AnalyticsGoogle - __utmaGoogle Analytics24hhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
AnalyticsGoogle - __utmbGoogle Analytics24hhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
AnalyticsGoogle - __utmcGoogle AnalyticsBij het sluiten van de browserhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
AnalyticsGoogle - __utmtGoogle Analytics24hhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
AnalyticsGoogle - __utmvGoogle Analytics24hhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
AnalyticsGoogle - __utmzGoogle Analytics7 dagenhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
AnalyticsGoogle - _vwo_uuid_v2Google Analytics24uhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Social NetworkMicrosoft - IN_HASHSingle Sign On Functionality1 jaarWij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen
Social NetworkFacebook -fbm_1633651346892211Single Sign On Functionality1 jaarWij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen
Social NetworkLinkedIn - linkedin_oauth_77c5l7o3b7ray9_crcSingle Sign On FunctionalityBij het sluiten van de browser of de applicatiehttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Social NetworkMicrosoft - wl_authSingle Sign On FunctionalityBij het sluiten van de browser of de applicatieWij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

Aanvaarding

Door de Platformen te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem u ermee in dat Companyweb uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.