Op zoek naar de bedrijfsgegevens van een Belgische onderneming ?

 (BVBA) Stopgezet

Ondernemingsnummer
BE 0835.591.850
Locatie
Suikerstraat 14
9260 Wichelen
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Erreur de chargement de l'illustration
Financiele gegevens van Peers2Peers BVBA
2017
Winst/Verlies € 

-33.369

-1.176%
Personeel (FTE)
Kapitaal € 6.200 0%
Eigen vermogen € 16.730 -67%
Brutomarge € 

-31.156

-362%
2015
Winst/Verlies € 3.100 -73%
Personeel (FTE)
Kapitaal € 6.200 0%
Eigen vermogen € 50.099 7%
Brutomarge € 11.912 -60%
Financiele gegevens van Peers2Peers BVBA
2017PDF 2015PDF 2014PDF 2013PDF
Winst/Verlies € 

-33.369

-1.176% € 3.100 -73% € 11.558 14% € 10.149
Winst/verlies van het boekjaar (na belastingen) (+/-)
Kapitaal € 6.2000% € 6.2000% € 6.2000% € 6.200
Kapitaal zijn gelden die de eigenaars/aandeelhouders hebben ingebracht, deze vormen voor de schuldeisers een minimale waarborg.
Eigen vermogen € 16.730 -67% € 50.099 7% € 46.999 33% € 35.441
Het eigen vermogen is opgebouwd uit het kapitaal, de reserves en de winsten die in de vennootschap worden gehouden.
Het eigen vermogen wordt aanzien als middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de onderneming om haar risico's in te dekken. Hoe groter het eigen vermogen tov de schulden, hoe solvabeler een onderneming is. Een voldoende groot eigen vermogen is belangrijk.
Een negatief eigen vermogen (ten gevolge van opgestapelde verliezen) is een ernstig alarmsignaal dat de continuiteit van de onderneming ernstig kan bedreigen.
Brutomarge € 

-31.156

-362% € 11.912-60% € 29.94755% € 19.377
Brutomarge of toegevoegde waarde is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de kostprijs van de door derden geleverde goederen en diensten (externe kosten) of anders gezegd: verkoopfacturen - aankoopfacturen  (70/74 - 60/61). Een negatieve brutomarge is alarmerend, zeker wanneer dit zich meerdere jaren voordoet, want betekent dat er onvoldoende middelen zijn om de interne kosten (oa lonen) te vergoeden.
Publicaties Belgisch Staatsblad van Peers2Peers BVBA
DatumOnderwerp
11-01-2018PDFRubriek Einde (stopzetting, Intrekking Stopzetting, Nietigheid, Ger. Ak., Gerechtelijke Reorganisatie, Enz...
27-12-2016PDFMaatschappelijke Zetel - Boekjaar - Statuten (vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …)
12-11-2015PDFMaatschappelijke Zetel
08-03-2012PDFMaatschappelijke Zetel
28-04-2011PDFRubriek Oprichting (nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...)

Dankzij Companyweb kent de financiële situatie van uw klanten en leveranciers voor u geen geheimen meer.

 • Financiële gezond-heidsbarometer

  Onze financiële gezondheidsbarometer vertelt u hoe gezond dit bedrijf is. Eén blik en u weet genoeg.

 • Mandaten

  Kent u de bedrijfsleiders van dit bedrijf ?
  Weet u met welke andere bedrijven ze banden hebben en waar ze nog mandaten uitoefenenen? Dring door tot in het hart van elk bedrijf en vind een schat aan informatie.

 • Alert Service

  Gaat het goed of slecht met dit bedrijf ?
  Bij elke belangrijke wijziging ontvangt u automatisch een bericht in uw mailbox. Kunt u zich focussen op uw business.

 • Betaalgedrag

  Is dit bedrijf een stipte betaler ?
  Of betaalt het vaak te laat ? Via onze analyse van het betaalgedrag weet u snel meer. Vaarwel, die onbetaalde facturen !

Dit venster sluiten

Email