Datamanagement - een vierdelig verhaal

Datamanagement

Datamatching

Het matchen van uw bestanden:
U beschikt over een bestand met bedrijven, maar voor heel wat van deze bedrijven beschikt u niet over het btw-nummer?
Geen probleem! De Companyweb matchingtool lost dit voor u op.
Voor de data die we niet kunnen matchen, wordt u een tool aangeboden waarmee u zelf de link met een geregistreerd bedrijf kan maken.

Dataonderhoud

U vertrekt nu met een volledig en correct bestand.
Voor alle btw-nummers wordt u de meest recente bedrijfsinfo aangeleverd.

Dataintegratie

Het verrijken van de bedrijfsgegevens in uw bestand.
Om uw CRM optimaal te laten verlopen kan het interessant zijn uw eigen gegevens te laten aanvullen met info waarover Companyweb beschikt (namen van contactpersonen, omzetcijfers, aantal personeelsleden, gezondheidsbarometer, kredietlimieten, .... ). Wij kunnen al bedrijfsinfo aanleveren en integreren in uw bestand.

Dataopvolging

Opvolging op maat:
Wilt u bepaalde bedrijven uit uw bestand op de voet volgen? Dan zetten wij deze btw-nummers voor u in opvolging.
Doet er zich een wijziging voor bij één van deze bedrijven dan ontvangt u de nieuwe data rechtstreeks via XML. Deze data kan u rechtstreeks inlezen in uw eigen databank.
Faillissementen, adresveranderingen, nieuwe bestuurders, gewijzigde gezondheidstoestand .... u weet het meteen, en uw eigen bestand is meteen bijgewerkt!
Op deze manier blijven uw masterdata steeds correct en up-to-date.
Een integratie kunnen wij verzorgen voor Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP-crm, en vele anderen...., you name it, wij zorgen voor de integratie.

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details