Covid-19 Immuniteitsgraad

Huidige economische situatie

De Corona-crisis heeft een groot deel van de economie tot stilstand gebracht. Vele ondernemingen worden momenteel geconfronteerd met een gedeeltelijk of zelfs volledig omzetverlies, terwijl kosten vaak blijven doorlopen. Dit brengt vele ondernemingen in moeilijkheden. Companyweb onderzoekt welke bedrijven het best gewapend zijn om deze crisis te doorstaan.

Welke bedrijven zijn het best gewapend?

Bedrijven met voldoende cash en weinig schulden zijn beter bestand om een periode met minder of geen inkomsten te overleven. Ook de sector waarin een bedrijf actief is, is een bepalende factor.
Companyweb gaat na in welke mate bedrijven:

  • over voldoende liquiditeiten beschikken (liquiditeitsbuffer)
  • weinig schulden hebben (vermogensbuffer)
  • actief zijn in een risicovolle sector (sectorgevoeligheid)

De combinatie van deze 3 parameters leidt tot bijkomende inzichten.

Opgelet: Immuniteitsgraad versus Gezondheidsbarometer

Bij de berekening van gezondheidsbarometer wordt uitgegaan van de onderneming als “going concern”.

Hierbij wordt rekening gehouden met algemene gezondheidstoestand van een onderneming en worden vele paramaters in acht genomen: rendabiliteit, schuldgraad, liquiditeit, evolutie gecumuleerd verlies/winst , evolutie van de cashflow … en niet financiële indicatoren zoals: Laattijdige neerlegging van de jaarrekening, RSZ-dagvaardingen, achterstallen aan fiscus en RSZ, vroegere faillissementen van een of meerdere bestuurders, gerechtelijke reorganisatie….

Bij de immuniteitsgraad wordt uitgegaan van een “economische standstill” gedurende een beperkte periode en wordt onderzocht of een onderneming deze periode kan overleven.

De immuniteitsgraad kan bijgevolg een ander beeld vertonen dan de gezondheidsbarometer en helpen bij het beoordelen van eventuele ondersteuningen aan de getroffen onderneming (afbetalingsplan, betalingsuitstel,...).

De immuniteitsgraad is bovendien een evolutief gegeven afhankelijk van de duurtijd van de crisis, de genomen steunmaatregelen, kredietfaciliteiten, moment van heropstart van sommige sectoren…

  Deze browserversie wordt niet langer ondersteund door Companyweb. Gelieve uw browser te updaten naar de nieuwste versie.

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details