Cases

Cases

SD WORX

SD Worx staat voor een complete dienstverlening op het vlak van payroll, HR, fiscaliteit en sociale wetgeving. Gebundeld in één geïntegreerd pakket of in afzonderlijke onderdelen.

Voor SD WORX verzorgt Companyweb een XML integratie van de gegevens van al zijn klanten. Dankzij deze integratie is de database van SD WORX 24u/24 up to date !

Luc Vancoillie
CRM Projectleader

Companyweb vormt al jaren een belangrijk onderdeel van ons bestandsbeheer.

Wij kunnen ons, als grootste HR Provider absoluut niet veroorloven om incorrecte informatie op te nemen in onze databanken maar de handelsinformatie van Companyweb beantwoordt zeker aan onze hoge eisen. De nieuwe toegevoegde functionaliteiten zijn door ons getest en hebben voor de verschillende businesslijnen een zeer bruikbare toegevoegde waarde.

LYFRA

Lyfra nv is één van de belangrijkste Belgische groothandelsondernemingen en is al meer dan 40 jaar actief op de binnenlandse markt van rookwaren, snoep, dranken en telefoonkaarten.

Als groothandel is zaken doen met kredietwaardige klanten een cruciaal element voor Lyfra. Dankzij Companyweb, kan Lyfra dag in dag uit de kredietwaardigheid van zijn klanten raadplegen. Bovendien worden alle klanten in follow-up geplaatst en blijft Lyfra zo op de hoogte van belangrijke wijzigingen in deze kredietwaardigheid.

Chris Covens
Finance Manager

Vooral de opvolgingservice van Companyweb is fantastisch, wij worden volledig automatisch bericht over elke wijziging van onze klanten, gedaan met achter de feiten aan te hollen.

WESTLEASE

Westlease is een specialist in long term car renting.

Wanneer je zoals Westlease investeert in rollend materieel dat dag in dag uit door de klanten wordt gebruikt via renting, is een nauwgezette opvolging van je betalingen essentieel.

Companyweb zorgde ervoor dat Westlease hierop een continu geactualiseerde kijk heeft en dit via een volledige integratie in de eigen software van Westlease.

Jean-Charles Carrette
Bestuurder

Companyweb was de enige leverancier die de volledige integratie van hun financiële informatie in ons eigen platform mogelijk maakte. Onze analyses verlopen sindsdien veel gerichter. Voor ons was het zeer belangrijk zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht van een faillissement. Dankzij Companyweb worden wij daags na het vonnis hierover geïnformeerd.

ALKEN MAES

Alken Maes is een brouwersgroep met een assortiment van een dertigtal bieren op de Belgische markt.

Kredietwaardige klanten zijn in de horeca sector de sleutel tot succesvol zakendoen op lange termijn. Dankzij Companyweb weet men bij Alken Maes hoe gezond of ongezond de klanten eraan toe zijn en kan op tijd worden ingegrepen om verrassingen te vermijden.

BASE (KPN Group Belgium)

Mobiele telefonie en internet

Als het over Credit Policy gaat dan is de basis informatie die correct is en bovendien up-to-date. Base werkt sinds 2007 met de gegevens van Companyweb om een aktief kredietbeheer te kunnen doen van zijn klanten.

BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

DE BIBF is een publiekrechtelijke instelling opgericht tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zijn opdracht omvat :
  • toezien op de opleiding
  • het verzekeren van een permanente organisatie van een korps van specialisten bekwaam om boekhoud- en fiscale werkzaamheden uit te voeren met alle vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid.
  • Het BIBF ziet er tevens op toe dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.
Companyweb is de gecertifieerde leverancier van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, een garantie voor kwaliteit.

Geert Lenaerts
Directeur

Companyweb is een uiterst gebruiksvriendelijke databank die een schat aan financiële informatie bevat over alle Belgische ondernemingen. De beroepsbeoefenaars kunnen deze "tool" gebruiken om zo hun cliënten nog beter op te volgen en te begeleiden in hun strategische en financiële beslissingen.

Deze databank biedt een aantal specifieke mogelijkheden die in de toekomst bovendien nog verder worden uitgebreid. Enkele voorbeelden : een vergelijking maken van een vennootschap en drie van zijn concurrenten, een pakket voor een uitgebreide financiële analyse op basis van het "Handboek Financiële Analyse van de Onderneming" van Hubert Ooghe en Charles Van Wymeersch. Nog een unieke toepassing is het systeem van zogenaamde warnings die een verhoogd risico op faillissement aangeven. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om de neergelegde jaarrekeningen van een vennootschap te consulteren in vergelijking met de drie vorige jaren.

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de accountants en belastingconsulenten, opgericht bij de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Het Instituut ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps van specialisten. Het zal ook de organisatie controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Tot slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.

Companyweb is de gecertifieerde leverancier van het instituut van de accountants en de belastingconsulenten, een garantie voor kwaliteit

André Bert
Voorzitter IAB

Om cliënten goed te kunnen opvolgen en begeleiden bij strategische en financiële beslissingen is veel informatie vereist, waarvan de juistheid en actualiteit van primordiaal belang is. Niet enkel hierbij kan Companyweb een rol spelen. Zoals u kunt vaststellen, zijn de vergelijking van een onderneming met drie concurrerende ondernemingen, een uitgediepte financiële analyse van de balans, of nog de aanwezigheid van indicatoren die een faillissement voorspellen, enkele functionaliteiten van dit praktische hulpmiddel.