Op zoek naar de bedrijfsgegevens van een Belgische onderneming ?

 (BV BVBA) Actief

Ondernemingsnummer
BE 0834.372.125
Locatie
Rode-Kruisstraat(HRT) 63
2200 Herentals
Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Erreur de chargement de l'illustration
Financiele gegevens van NextGen Finance
2017
Winst/Verlies € 7.979 75%
Personeel (FTE) 0 -
Kapitaal € 6.200 0%
Eigen vermogen € 9.854 11%
Brutomarge € 29.536 258%
2016
Winst/Verlies € 4.548 341%
Personeel (FTE) -
Kapitaal € 6.200 0%
Eigen vermogen € 8.875 105%
Brutomarge € 8.257 87%
Financiele gegevens van NextGen Finance
2017PDF 2016PDF 2015PDF 2014PDF
Winst/Verlies € 7.979 75% € 4.548 341% € 

-1.885

-783% € 276
Winst/verlies van het boekjaar (na belastingen) (+/-)
Kapitaal € 6.2000% € 6.2000% € 6.2000% € 6.200
Kapitaal zijn gelden die de eigenaars/aandeelhouders hebben ingebracht, deze vormen voor de schuldeisers een minimale waarborg.
Eigen vermogen € 9.854 11% € 8.875 105% € 4.327 -30% € 6.212
Het eigen vermogen is opgebouwd uit het kapitaal, de reserves en de winsten die in de vennootschap worden gehouden.
Het eigen vermogen wordt aanzien als middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de onderneming om haar risico's in te dekken. Hoe groter het eigen vermogen tov de schulden, hoe solvabeler een onderneming is. Een voldoende groot eigen vermogen is belangrijk.
Een negatief eigen vermogen (ten gevolge van opgestapelde verliezen) is een ernstig alarmsignaal dat de continuiteit van de onderneming ernstig kan bedreigen.
Brutomarge € 29.536258% € 8.25787% € 4.41517% € 3.769
Brutomarge of toegevoegde waarde is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de kostprijs van de door derden geleverde goederen en diensten (externe kosten) of anders gezegd: verkoopfacturen - aankoopfacturen  (70/74 - 60/61). Een negatieve brutomarge is alarmerend, zeker wanneer dit zich meerdere jaren voordoet, want betekent dat er onvoldoende middelen zijn om de interne kosten (oa lonen) te vergoeden.
Personeel (FTE)0,5-,0-,0-,0
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Publicaties Belgisch Staatsblad van NextGen Finance
DatumOnderwerp
23-10-2017PDFMaatschappelijke Zetel
21-04-2016PDFBenaming - Maatschappelijke Zetel - Adressen Anders Dan Maatschappelijke Zetel - Doel - Wijziging Rechtsvorm
11-01-2013PDFMaatschappelijke Zetel - Statuten (vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …)
21-03-2011PDFRubriek Oprichting (nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...)

Dankzij Companyweb kent de financiële situatie van uw klanten en leveranciers voor u geen geheimen meer.

 • Financiële gezond-heidsbarometer

  Onze financiële gezondheidsbarometer vertelt u hoe gezond dit bedrijf is. Eén blik en u weet genoeg.

 • Mandaten

  Kent u de bedrijfsleiders van dit bedrijf ?
  Weet u met welke andere bedrijven ze banden hebben en waar ze nog mandaten uitoefenenen? Dring door tot in het hart van elk bedrijf en vind een schat aan informatie.

 • Alert Service

  Gaat het goed of slecht met dit bedrijf ?
  Bij elke belangrijke wijziging ontvangt u automatisch een bericht in uw mailbox. Kunt u zich focussen op uw business.

 • Betaalgedrag

  Is dit bedrijf een stipte betaler ?
  Of betaalt het vaak te laat ? Via onze analyse van het betaalgedrag weet u snel meer. Vaarwel, die onbetaalde facturen !

Dit venster sluiten

Email