Op zoek naar de bedrijfsgegevens van een Belgische onderneming ?

 (BVBA) Actief

Ondernemingsnummer
BE 0480.236.310
Locatie
Kraaimeersstraat 16
9160 Lokeren
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Erreur de chargement de l'illustration
Financiele gegevens van Kris De Bock
2017
Winst/Verlies € 82.254 57%
Personeel (FTE) -
Kapitaal € 18.600 0%
Eigen vermogen € 278.848 42%
Brutomarge € 162.714 48%
2016
Winst/Verlies € 52.499 57%
Personeel (FTE) -
Kapitaal € 18.600 0%
Eigen vermogen € 196.593 36%
Brutomarge € 109.708 52%
Financiele gegevens van Kris De Bock
2017PDF 2016PDF 2015PDF 2014PDF
Winst/Verlies € 82.254 57% € 52.499 57% € 33.502 177% € 12.095
Winst/verlies van het boekjaar (na belastingen) (+/-)
Kapitaal € 18.6000% € 18.6000% € 18.6000% € 18.600
Kapitaal zijn gelden die de eigenaars/aandeelhouders hebben ingebracht, deze vormen voor de schuldeisers een minimale waarborg.
Eigen vermogen € 278.848 42% € 196.593 36% € 144.094 30% € 110.592
Het eigen vermogen is opgebouwd uit het kapitaal, de reserves en de winsten die in de vennootschap worden gehouden.
Het eigen vermogen wordt aanzien als middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de onderneming om haar risico's in te dekken. Hoe groter het eigen vermogen tov de schulden, hoe solvabeler een onderneming is. Een voldoende groot eigen vermogen is belangrijk.
Een negatief eigen vermogen (ten gevolge van opgestapelde verliezen) is een ernstig alarmsignaal dat de continuiteit van de onderneming ernstig kan bedreigen.
Brutomarge € 162.71448% € 109.70852% € 72.381104% € 35.440
Brutomarge of toegevoegde waarde is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de kostprijs van de door derden geleverde goederen en diensten (externe kosten) of anders gezegd: verkoopfacturen - aankoopfacturen  (70/74 - 60/61). Een negatieve brutomarge is alarmerend, zeker wanneer dit zich meerdere jaren voordoet, want betekent dat er onvoldoende middelen zijn om de interne kosten (oa lonen) te vergoeden.
Personeel (FTE),0-,0-,0-,0
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Publicaties Belgisch Staatsblad van Kris De Bock
DatumOnderwerp
07-05-2014PDFBenaming - Doel
25-03-2009PDFMaatschappelijke Zetel
23-05-2003PDFOprichting

Dankzij Companyweb kent de financiële situatie van uw klanten en leveranciers voor u geen geheimen meer.

 • Financiële gezond-heidsbarometer

  Onze financiële gezondheidsbarometer vertelt u hoe gezond dit bedrijf is. Eén blik en u weet genoeg.

 • Mandaten

  Kent u de bedrijfsleiders van dit bedrijf ?
  Weet u met welke andere bedrijven ze banden hebben en waar ze nog mandaten uitoefenenen? Dring door tot in het hart van elk bedrijf en vind een schat aan informatie.

 • Alert Service

  Gaat het goed of slecht met dit bedrijf ?
  Bij elke belangrijke wijziging ontvangt u automatisch een bericht in uw mailbox. Kunt u zich focussen op uw business.

 • Betaalgedrag

  Is dit bedrijf een stipte betaler ?
  Of betaalt het vaak te laat ? Via onze analyse van het betaalgedrag weet u snel meer. Vaarwel, die onbetaalde facturen !

Dit venster sluiten

Email